Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

SPOLEČNOSTI HAPPY HAIR, S.R.O.

 

Happy hair, s.r.o.

Loretánská 179/13, Praha 1 - Hradčany, 118 00

IČ 05022401, DIČ CZ 05022401

dále jen “prodávající”

1. ÚVODNÍ USTANOVENí

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Happy hair, s.r.o., se sídlem Loretánská 179/13, Praha 1, 11800, identifikační číslo: 05022401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 257165 (dále jen prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi pro dávajícím a jinou fyzickou osobou anebo právnickou (dále jen „kupující“) prostřednictvím obchodního zastoupení prodávajícího či jednatele společnosti.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Objednávka zboží může být uskutečněná pouze skrze eshop.

2.2. Objednávky zboží podané do 13:00 téhož dne, jsou předány na depo přepravce ještě v ten samý den, a tedy další den na rozvozu.

2.3. Minimální výše objednávky zboží je 1.900,- Kč vč. DPH. 

2.4. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

2.5Vyhrazujeme si právo účtovat 350,- Kč jako administrativní poplatek, pokud si kupující přeje upravit již vytvořenou a odeslanou objednávku k nám na eshop. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. V hotovosti na dodací adrese kupujícího (pouze při doručení kurýrní službou, obchodnímu zástupce nelze platit hotově). Kartou na dodací adrese kupujícího. Pokud si kupující přeje platit kartou, musí tuto skutečnost nahlásit při zadávání objednávky. 

3.1.2. Po vzájemné domluvě lze zboží hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 8605022401/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Náklady spojené s dodáním zboží jsou ve výši od 79,- Kč vč. DPH za zásilku (zarhnují poštovné, balné, obalové materiály a výplně, doručení kurýrní službou a výběr dobírky/poplatek za platbu kartou), nehledě na rozměr či váhu zásilky. Objednávky nad 5.000,- Kč mají dopravu zdarma. 

3.4. V případě platby v hotovosti či na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeného na faktuře. Datem splatnosti se rozumí datum, do kterého musí být peníze připsány na účet prodávajícího. Kupující je povinen uvádět u plateb variabilní symbol. Závazek je uhrazen dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. SANKCE ZA PRODLENÍ PLATBY ZBOŽÍ

4.1. Pokud po předchozí domluvě prodávající prodlouží splatnost faktury do určitého data, je kupující povinen k danému datu danou částku uhradit. 

4.2. Před dovršením tohoto data prodávající kupujícího telefonicky nebo emailem upozorní na uplynutí doby splatnosti.

4.3. Za každý započatý den prodlení po domluveném datu splatnosti, se kupujícímu generuje penále ve výši 1% z fakturované částky za každý den prodlení.

4.4. Pokud má kupující neuhrazenou fakturu za zboží po datu splatnosti, prodávající v tomto případě další zboží nedodává, dokud nedojde k úhradě (připsáním peněz na účet prodávajícího).

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Veškeré logistické služby včetně přepravy a řešení reklamací zajišťuje firma ComGate a.s., Vrchlického 323, Týniště nad Orlicí, 517 21. Samotnou přepravu dále zajišťuje kurýrní služba PPL, GEIS, Zásilkovna. 

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za zdržení zásilky v tranzitu, ať už chybou přepravce, zásahem vyšší moci, či jinými vlivy.

5.3. Zboží je možné vyzvednout osobně na výše uvedené adrese. Zboží musí být jíž uhrazeno převodem na účet prodávajícího a tuto skutečnost je nutné nahlásit při zadavání objenávky.

5.4. Zboží se dodává na poštovní adresu, kterou kupující předem uvede. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Pokud je zásilka poškozená, prodávající jí může odmítnout a poslat zpět. Přepravce musí o této skutečnosti sepsat zápis. Na přijatou zásilku s poškozeným obsahem nelze uplatnit reklamaci. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2019.